Přítomnost

Přítomnost je naplnění

Živoucí teď

Pro dítě nic neobvyklého, pro dospělého spíše vzácnost

Proto s dětmi splýváme

 Dýcháme, vnímáme, hrajeme si

Ale zároveň co nejvědoměji dohlížíme na jejich zdraví

Bezpečný přítomný okamžik

Leave a comment