Svoboda

Svoboda je přirozenost

Rodíme se jako čisté nebe

Ale postupně nás druzí zakrývají svými mraky a obláčky

Proto dáváme věcem volný průběh

Plujeme na aktuálních zájmech a potřebách dětí

Necháváme je v jejich autentickém prostoru

Bez zbytečných hranic