Jakub Tomeš

Průvodce, zakládající člen

Narodil jsem se v blízkosti Krkonoš, usměrňován zdejším lidem, objímán zdejší krajinou, načež vzděláván v herectví v Praze, které mě oslovilo svou hravostí a volností, což mě dále vedlo ke studiím příbuzných oborů (umělecká terapie, dramatická výchova, divadelní improvizace apod.), především pak ke všemožným způsobům dolování sebe sama, abych se při všech těch vzletech a pádech opřel o obyčejnou práci dělníka v zemědělství, prodejce knih, řidiče zásobovače, poštovního doručovatele, sociálního pracovníka a všelijakou jinou činnost, kdy poslední roky působím v divadle v Uhříněvsi mimo jiné jako pedagog volného času pro děti a mládež, kde snoubím povolání a zábavu v jedno.
Dále mě baví zpěv a hra na hudební nástroje, zbožňuju volný pohyb, přírodu i prostotu lidí, užívám si maličkosti, kreativní jízdu, co lze vnášet nejen do psaní, ale myslím, že dost již bylo životopisných výčtů, poněvadž je živoucí, vlídným citem zalévaná, všemi živly ošlehaná, naše Jungle kvetoucí. Váš bambus!