Mája Bradová

Průvodkyně, zakládající členka

Můj velmi blízký vztah k přírodě a láska k dětem vedli spolu s osudovými životními událostmi k dozrání myšlenky založení lesní školky. Mé tři děti, dnes již školního věku, mi ukázaly, že není potřeba je vést a řídit dle představ dospělých. Stačí je doprovázet a nechat je rozvíjet se svou vlastní cestou a nechat je tvořit si svou osobnost.
Mám za sebou roční stáž na americké střední škole a tříleté studium pedagogického oboru tělesné výchovy a zeměpisu v Praze.
Ráda cestuji, vábí mě moře, hory, historie, ale stačí mi projít se jen lesem po okolí a naslouchat tichu a klidu, které nabízí. Mám ráda sport, u kterého se uvolním, nadýchám a protáhnu své tělo. Jako bývalá závodnice v rychlobruslení na krátké dráze podporuji nejen dětskou hravost a zdravou soutěživost, ale především příjemné zážitky při pohybu. Tímto směrem jsem několik let vedla dětské kroužky bruslení a všeobecné zdatnosti. Mou velkou zálibou je také tvořivost, kreslení, hravá práce s přírodními materiály a práce na zahrádce. Ráda sdílím činnost a nápady s dětmi, těší mě pozorovat jejich radost v očích.